Smarta Hem

Aqara M2 finns nu till försäljning i Sverige

Från bevakning till köpbar på bara ett par timmar

Den omta­lade och beryk­tade nya hubben från Aqara vid namn M2 finns nu att köpa i Sverige. Det är hem­si­dan Grö­na Hus som fått in den­na för lever­ans nu och sedan någon timme är köp-knap­pen syn­lig också.

Aqara M2 är pre­cis som den ursprung­li­ga Aqara Hub tänkt för dig som vill styra ditt smar­ta hem via anti­n­gen Aqara Home-appen eller via Hem-appen och Apple Home­K­it. Till skill­nad från föregån­garen sägs den­na har en Eth­er­net-anslut­ning ock­så. Aqara M2 har stöd för Zig­bee 3.0 samt IR och Blue­tooth 5.0.

Aqara M2 Living Room

Tekniska specifikationer Aqara M2 Hub

  • Mod­el: HM2-G01
  • Mått: ø 100.5 × 30.75 mm
  • Ström: 5V/1A eller 5V/2A
  • Trådlöst pro­tokoll: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Zig­bee 3.0 IEEE 802.15.4, BLE 5.0
  • Arbet­stem­per­atur: ‑5 °C — +50 °C
  • Sys­tem: Android 6.0 eller iOS 12.0 and above
  • Wi-Fi Fre­quen­cy: 2412 — 2472 MHz
  • Wi-Fi Max­i­mum Out­put Pow­er: < 20 dBm

Priset för Aqara M2 Hub är 649 kro­nor här i Sverige och den finns att bestäl­la nu via länken nedan.

Käl­la: Grö­na Hus

Kommentarer