Apple

Aqara M2 kommer få stöd för IR och mycket mer

Den optimala HomeKit-hubben?

I en upp­da­ter­ing till Aqaras app till iOS råkade bolaget visa upp en kom­mande Home­K­it-hubb av mis­stag och nu har det kom­mit ytterli­gare infor­ma­tion.

Utöver att den kom­mer ha stöd för Home­K­it så kom­mer den även ha stöd för Zig­bee 3.0, WiFi och kun­na agera som en Blue­tooth Mesh hubb. Den kom­mer även utrustad med IR vilket kan innebära att den kan styra alla enheter som använ­der sig av en fjär­rkon­troll så som TV-appa­rater, Blu­Ray-spelare, AC och myck­et mer. När hubben kom­mer lanseras är fort­farande oklart och likaså vad den kom­mer kos­ta, men det ser helt klart ut att kun­na bli den ulti­ma­ta hubben för alla som använ­der sig av Home­K­it.

Via Home­K­it­News

 

Kommentarer