Smarta Hem

Aqara presenterar S1 Smart Scene Panel

En smart touchdisplay för ett ännu smartare hem

Kine­siska före­taget Aqara, som ju är en del av Xiao­mi, form­li­gen spot­tar ur sig nya pro­duk­ter i dessa dagar. Föru­tom nya kameror, dör­rlås och hub­bar så har de även pre­sen­ter­at sin S1 Smart Scene Pan­el där de gär­na får ta mina pen­gar så snart som möjligt för den­na pro­dukt.

Vad det hand­lar om är en väg­gmon­ter­at kon­troll­pan­el där du kan styra ljussät­tning, färg­er, gar­diner samt smar­ta plug­gar. Huru­vi­da det enbart rör sig om pro­duk­ter från Aqara eller om pro­duk­ter anslut­na via Apple Home­K­it även funger­ar vet vi med säk­er­het inte än.

S1 Smart Scene Pan­el använ­der Zig­bee 3.0 och har en inbyg­gd 3.95 IPS pan­el för styrn­ing. Snyg­gt och ele­gant så det skrik­er om det men sen åter­står givetvis frå­gan om den­na dyk­er upp på våra bred­dgrad­er och om den kom­mer att fungera med våra stan­dard­is­er­ade uttags­for­mat även om måt­tet sägs vara klas­sisk 86 mm.

Aqara S1 Scene Control på väggen

Vad säger ni där ute som sit­ter fast i Aqaras värld av smar­ta pro­duk­ter? Köper ni?

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer