Smarta Hem

Arlo Video Doorbell har stöd för Apple HomeKit

En uppdatering har släppts som gör att den trådbundna kameran dyker upp i Hem-appen

Lite i sky­mun­dan av alla nyheter från CES2021 så har Arlo släppt en upp­da­ter­ing till sin dör­rvide­or­ingk­loc­ka. Den­na upp­da­ter­ing gör att Arlo Vide­or Door­bell nu dyk­er upp i Apple HomeKit.

Via upp­da­terin­gen kan du nu ta del av vad som hän­der vid din dörr via Home­K­it. Arlos upp­da­ter­ing innebär ock­så att den har stöd för ringsig­naler på Home­Pod. Observera att det är den trå­dade ver­sio­nen som fått stöd samt att det behövs en av deras hub­bar för att det­ta ska fungera.

Nu har Arlo lagt till stöd för Apple HomeKit till följande kameror:

  • Arlo Ultra
  • Essen­tials Video Wired Doorbell
  • Arlo Pro 3
  • Arlo Pro 3 Flood­light Camera
  • Arlo Pro 2
  • Arlo Pro
  • Arlo Baby Camera

Bra eller dåligt och kom­mer du att ha gläd­je av uppdateringen?

Käl­la: AppleIn­sid­er

Kommentarer