Apple

Även Apple ser ut att vara sugna på en vikbar telefon

Uppdaterat patent skvallrar om det

Det här med vikbara tele­fon­er kan bli en suc­cé eller så är det en design som aldrig tar fart, men Sam­sung har visat upp Galaxy Fold och även Apple ser ut att vara sugna på en vikbar tele­fon.

Det är ett upp­dat­er­at patent från Apple som skvall­rar om det­ta då bolaget nu har lagt till en bild i sitt patent som vis­ar hur en vikbar iPhone skulle kun­na se ut. Teknolo­gin som används skulle kun­na imple­menteras i både iPhones, iPads, Mac-dator­er och Apple Watch skriv­er Apple i paten­tet.

Tidi­gare ryk­ten pekar på att Apple skulle kun­na lansera en vikbar tele­fon någon gång under 2020, och paten­tet styrk­er att Apple i alla fall fun­der­ar på sak­en.

Vill ni ta en titt på hela paten­tet kan ni klic­ka er vidare här.

Kommentarer