Podcast

Avsnitt 261: Marcus Applefors försvarstal

Objection, Your Honor

Den här veck­an försök­er Mar­cus försvara sina tvive­lak­ti­ga beslut om att installera betaver­sion­er på sina iOS-enheter.

Peter är allt annat än nöjd med att ha införskaf­fat en luftrenare och snörvlar sig igenom hela avs­nit­tet. Mar­cus och Peter sät­ter även sur­gubbe-diag­nos på Thor då han inte klarar av att höra fläk­tar på hög­varv eller tan­gent­bor­d­sknack­ningar under föreläs­ningar.

Mar­cus får berät­ta om några av fyn­den i iOS 13 och hur Apple-använ­dare framöver kom­mer att kun­na automa­tis­era sina liv än mer. Vi går igenom resul­tatet av WWDC bin­gon där Thor blir rik­tigt glad. Om det är skadegläd­je eller vin­st­gläd­je får ni lyssna för att ta reda på.


Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver, för att ta dig till vår Patre­on klic­ka här.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer