Android

Avsnitt 262: Det skall göra ont att byta system

Den här veck­an så är Thor fort­satt arg över svårigheter­na han nu fått när han plöt­sligt ska försö­ka få in en Androidtele­fon i sin tryg­ga walled-gar­den av Apple pro­duk­ter. Han har även ett och annat att tilläg­ga när det kom­mer till sleep­track­ers och deras påverkan på sömn. Hjälper de verk­li­gen och hur ska vi förhål­la oss till den mängd data som vi kan sam­la in om oss själ­va på ett sätt så att det inte motverkar sitt syfte.

Mar­cus har upp­täckt PiP (pic­ture in pic­ture) på betaver­sio­nen av tvOS till appleTV och han spekuler­ar friskt i vad det här ska vara bra för. Han har även ett par vis­dom­sord kring det här med att installera beta att dela med sig av

Peter har hängt med Huawei och inte bara klämt på deras nya röda ver­sion av P30 Pro utan även deras kom­mande vikbara tele­fon MateX. Peter blev nekad att fotografera på sin sons avs­lut­ning med hän­vis­ning till GDPR och valde i sann jour­nal­is­tisk anda att gå till bot­ten med hela och redogör i dagens avs­nitt kring vad som egentli­gen gäller kring fotografer­ing på skolavs­lut­ningar och luci­atåg. Kan det vara så att Peter har att se fram emot ett besök på rek­torns kon­tor inom en snar framtid?

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver, för att ta dig till vår Patre­on klic­ka här.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer