Podcast

Avsnitt 263: Det tekniska i fotboll

Thor förklarar, typ.

I veck­ans avs­nitt så vill Thor enbart pra­ta om fot­bolls VM, Mar­cus och Peter sak­nar bollsinne och Peter berät­tar hellre skrönor om när han räd­dar Mar­cus genom att googla åt hon­om. Peter har ett och annat att säga om Mar­cus kontoförvir­ringar. Mar­cus som även den­na vec­ka läm­nat fast­landet och sitt hem i betongdjun­geln pratar vitt och brett om hur över­vakn­ingskameror och Apples kom­mande funk­tion Home­K­it Secure Video.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Se ock­så förk­larin­gen till veck­ans omslag.

https://youtu.be/OHPzPflqtOU

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer