Podcast

Avsnitt 266: iTunes är akronym för pesten

Thor håller inte med.

I veck­ans avs­nitt så vill Peter berät­ta om sin nyfun­na kär­lek till en så kallad smart golvfläkt från folkre­pub­liken Kina, Thor ställer sig som van­ligt allt annat än pos­i­tiv till Peters nymodigheter. Mar­cus som beta-tes­tar Apples iOS 13 har upp­täckt att han inte kom­mer sak­na 3D-touch och berät­tar var­för. Utöver det har Mar­cus fått tag på Sym­fonisk — samar­betet mel­lan IKEA och Sonos. Och har verk­li­gen Mac­Book gått i graven? Hör vad de tre har att säga om det­ta och myck­et mer i senaste avs­nit­tet.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer