Podcast

Avsnitt 268: Oceaner av tid

Vi ställer tidsoptimisten Peter mot väggen

Den­na veckas sto­ra hän­delse har så klart var­it att vi äntli­gen får berät­ta vad vi tyck­er om IKEA och Sonos nya samar­bete Sym­fonisk. En serie hög­ta­lare som har ett syfte utöver att bara spela musik. Mar­cus försök­er delge sina tankar om hög­ta­lar­na för en minst sagt förvir­rad Thor som sam­tidigt blir attack­er­ad av mygg. Peter har prob­lem med att få ut desig­nen i ord och han har även kom­mit på det ulti­ma­ta använd­ning­som­rådet för iPod Touch.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

För dig som vågar dig på att se hur det såg ut när det spårade i slutet:

https://youtu.be/UW163U3Y2LI

Följ oss också på:

Kommentarer