Podcast

Avsnitt 269: En mans bekännelse

Thor kryper till korset

Thor kom­mer den­na vec­ka med en bekän­nelse som får Peter att jubla, men även en seger som stick­er i ögo­nen på en green­bub­ble­boy. Peter själv har tes­tat en midrange-tele­fon och går igenom var­för Sam­sungs försök till att få bort flär­pen på tele­fon­er­na inte är rätt väg att gå. Mar­cus i sin tur är helt utmat­tad efter att ha installer­at ett nytt mesh-nätverk i hem­met. Tur är att han nu kan kom­ma upp i höga hastigheter när han sit­ter på toalet­ten.

Och Apple har pre­sen­ter­at sitt bäs­ta juni-kvar­tal någon­sin och har de äntli­gen förstått att iPhone inte är allt?

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer