Nyheter

Bank lanserar eget armband

För att det går?

Danske Bank tyck­er uppen­barli­gen inte det finns till­räck­ligt mån­ga alter­na­tiv för att beta­la med sin han­dled. Nu lanser­ar man sitt egna arm­band.

Fast­Pay är ett kort och gott ett arm­band som funger­ar likt ditt kon­tak­tlösa Mas­ter­card. För köp upp till 250 kro­nor behöver du inte ange någon pinkod.

När du beställer Fast­Pay får du med ett arm­band och “chiphål­lare” du kan allt­så ta chip­pet och sät­ta på något annat arm­band vilket i och för sig är lite smart.

Till Danske Banks försvar är de en av få banker som även stöd­jer Google Pay. Dock inte Apple Pay.

Arm­ban­det kostar inget extra.

Läs mer hos Danske Bank.

Kommentarer