Apple

Bara SSD-lagring i nya iMac 27″

Men samma design

När nya iMac 27 tum årsmod­ell 2020 slut­li­gen lanser­ades var det i sam­ma för­pack­n­ing som tidi­gare, men vi slip­per den förål­drade Fusion Dri­ve-enheten.

Utöver att alla iMac 27-mod­eller nu kör SSD, upp till 8 TB (30 000 kr i tillägg), får vi ock­så true­tone-funk­tion och möj­lighet att väl­ja till nan­otex­tur­glas, känd från Apple XDR-skär­mar­na och skall ge bät­tre bild genom att det reflek­ter­ar ljuset annor­lun­da. Priset för det tillägget är 6 250 kro­nor.

Vidare är den inbyg­g­da kam­er­an upp­grader­ad till 1080p och dessu­tom skall hög­ta­lar­na vara mer väljuster­ade vilket man cred­dar säk­er­hetschip­pet T2 för som nu finns i iMac 27-tum.

Men de sto­ra roli­ga nyheter­na är nu möj­ligheten att stop­pa in hela 128 GB ram­minne, nya proces­sor­er från Intels 10:e gen­er­a­tions proces­sors­er samt senaste gen­er­a­tio­nen grafikko­rt från AMD i Radeon Pro 5000-serien. Vill vi upp­gradera från 8 GB minne till 128 GB går det på 32 500 kro­nor.

Prestanda

Apple ger oss föl­jande jäm­förelse­tal för proces­sor­erna.

  • Upp till 65 pro­cent fler plug­gar i Log­ic Pro X.
  • Upp till 40 pro­cent snab­bare 8K ProRes-tran­skod­ning i Final Cut Pro X.
  • Upp till 35 pro­cent snab­bare ren­der­ing med Arnold i Autodesk Maya.
  • Upp till 25 pro­cent snab­bare byg­gtid i Xcode.

Samt föl­jande för nya topp­grafikko­rtet.

  • Upp till 55 pro­cent snab­bare ren­der­ing i Max­on Cin­e­ma 4D ProRen­der.
  • Upp till 50 pro­cent snab­bare genomgång av demo i Uni­ty Edi­tor.
  • Upp till 45 pro­cent snab­bare pre­stan­da i ”Total War: Three King­doms.”
  • Upp till 30 pro­cent snab­bare ren­der­ing av tid­slin­je i Final Cut Pro X.

 

Övriga modeller

iMac 21-tum upp­dat­eras ock­så på det sät­tet att SSD är stan­dard i alla mod­eller. Här går det dock att ändra till Fusion Dri­ve om så önskas vid beställ­ning. iMac Pro får även den kär­lek i form av 10:e gen­er­a­tio­nens intel­proces­sor­er i Xeon-klass och får stöd för 256 GB ram.

Pris­er­na bör­jar på 22 975 kro­nor inklu­sive moms för iMac 27″, 13 995 kro­nor för iMac 21″ och 57 075 kro­nor för iMac Pro.

Vill vi ha en top­pu­trustad iMac 27″ utan Pro lan­dar det på 110 245 kro­nor. Väl­jer du att top­pa en iMac Pro får du dra av 163 325 kro­nor på veck­open­gen.

Via: Apple.com

Kommentarer