Smarta Hem

Beställ SYMFONISK på webben

Skippa IKEAs köttbullar och gå direkt till kassan

IKEA och Sonos lanser­ade sina wi-fi hög­ta­lare i veck­an och intres­set har verk­li­gen var­it stort. Hög­ta­lar­na har enbart var­it möjli­ga att införskaf­fa genom att besö­ka ett IKEA-varuhus men nu går den bil­li­gare av de två SYMFONISK hög­ta­lar­na att bestäl­la online på IKEAS hem­si­da.

Priset för bokhylle­hög­ta­laren är 995kr.

Lam­phög­ta­laren som du fort­farande måste åka till ett fysiskt varuhus för att läg­ga van­tar­na på kostar 1995kr

-Upp­da­ter­ing-

Den vita lam­phög­ta­laren går även den att bestäl­la via Ikeas hem­si­da. Däre­mot den svar­ta har inte än bliv­it till­gäng­lig annat än i butik.

https://youtu.be/yO8uV3KyQTs

https://youtu.be/DS0FHHIxZHA

Tack till Wil­helm Hjelm för tipset

Kommentarer