Smarta Hem

Billigaste Ring-kameran nu tillgänglig

Under 700 riksdaler
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Ring släp­per i dagar­na sin nya Ring Indoor Cam vilket innebär att vi får en upp­kop­plad kam­era runt 650 kro­nor. I det priset får vi en upplös­ning på 1080p och tvåvägskom­mu­nika­tion i hän­delse att vi vill pra­ta med de små djuren, eller vad det nu är vi över­vakar.

Pre­cis som med de lite dyrare vari­anter­na ingår möj­lighet att sät­ta rörelse­zon­er och sät­ta igång inspel­ning baser­at på just rörelser. Kam­er­an får ström via kabel och sak­nar allt­så bat­teri.

I jäm­förelse med den lik­nande kam­er­an som het­er Stick Up Cam så är Indoor Cam endast för inomhus­bruk och dessu­tom min­dre.

Kam­er­an kom­mer säl­jas hos alla de van­li­ga åter­försäl­jar­na och bör kom­ma upp när som helst.

Kommentarer