Ljud & Bild

Bose lägger ner nästan hela sitt butiksnät

#butiksöden

Hör­lurs- och hög­ta­lar­bo­laget Bose läg­ger ner sina butik­er i sto­ra delar av världen inklu­sive Europa och Sverige. Det­ta på grund av att allt mer han­del sker via nätet.

Utöver vår del av världen så gäller det även USA, Japan och Aus­tralien medans butik­er blir kvar i Kina, Indi­en och Mel­lanöstern.

I Sverige finns det så vitt vi kan se två butik­er, en i Täby Cen­ter och en i Mall of Scan­di­navia. Butiken på Empo­ria i Malmö verkar vara ner­lagd sedan tidi­gare.

Via The Verge.

Kommentarer