Ljud & Bild

BRAVEN gör intåg i Sverige

Högtalare för vildmarksentusiaster

Det ZAGG-ägda bolaget BRAVEN har kom­mit till Sverige och nu kom­mer det gå att köpa deras robus­ta hög­ta­lare och hör­lu­rar här.

Till en bör­jan så är det fyra bär­bara hög­ta­lare och två trådlösa hör­lu­rar som lanseras i Sverige och samtli­ga pro­duk­ter är des­ig­nade för per­so­n­en som hänger myck­et i naturen och både hör­lu­rar­na och hög­ta­larse­rien har tes­tats hårt i Rocky Moun­tains, USA.

Först ut har vi hög­ta­larse­rien där BRV-XXL/2 är den störs­ta hög­ta­laren som bjud­er på att en utef­fekt på 100W, IPX5, juster­bar EQ, USB-laddning, tele­fon­stöd, 18 tim­mars bat­ter­i­tid och en kul funk­tion är att det går att seriekop­pla upp till 100 hög­ta­lare trådlöst för att få ett rätt omfat­tande ljud. Blir du sug­en på en läsk eller pil­sner så finns det även en inte­gr­erad flasköppnare, pris­lap­pen lig­ger på 4 490 kro­nor.

BRV-XL är lille­bror och den bjud­er på en utef­fekt på 40W, kan lad­da mobilen, stöd för rös­tas­sis­ten­ter och ska klara rik­tigt tuffa tag så som att rul­la ned för en slut­tning. Även den­na har en IPX5-klas­si­fi­cer­ing. Det går även att kop­pla ihop två BRV-XL för att få ett stere­oljud och bat­ter­i­ti­den lig­ger på 16 tim­mar och pris­lap­pen lig­ger på 2 490 kro­nor.

BRV‑X/2 är en min­dre hög­ta­lare med en IPX7-klas­si­fi­cer­ing och den fly­ter även i vat­ten. Den bjud­er på en 18-tim­mars bat­ter­i­tid, lad­das via USB‑C och har en utef­fekt på 20W. Det går även att köpa två och stereo-kop­pla dessa. Pris­lap­pen lig­ger på 1 290 kro­nor.

Sist ut har vi den min­s­ta BRV-MINI som kan hän­ga med utan att den knappt märks. Den är IPX7-klas­si­fi­cer­ad, har 12 tim­mars bat­ter­i­tid, 5W utef­fekt, laddning via USB‑C, stöd för rös­tas­sis­ten­ter och kom­mer med ett fäste så den kan sät­tas fast på till exem­pel ryg­gsäck­en. Pris­lap­pen lig­ger på 499 kro­nor.

Flye Sport Rush är ett par true wire­less-hör­lu­rar som bjud­er på en 10-tim­mars bat­ter­i­tid på en laddning och de är IPX5-klas­si­fi­cer­ade. Med det med­föl­jande laddnings­fo­dralet får man 26 tim­mars extra speltid och de har även snab­bladdning som ger en timmes extra bat­ter­i­tid om man lad­dar dem i 10 minut­er. De paras automa­tiskt till mobilen och har stöd för rös­tas­sis­ten­ter. Pris­lap­pen lig­ger på 899 kro­nor.

Sist ut har vi Flye Sport Burst som är IPX5-klas­si­fi­cer­ade, har stöd för rös­tas­sis­ten­ter, inte­gr­erad mikro­fon, fjär­rkon­troll och mul­ti­point vilket innebär att de går att kop­pla till två enheter sam­tidigt. Pris­lap­pen lig­ger på 499 kro­nor.

Käl­la: Braven

Kommentarer