Apple

Brydges iPad-tangentbord kommer nu med nordisk layout

Å Ä Ö

Tan­gent­bor­den i alu­mini­um som får din iPad att se ut som en Mac­Book kom­mer nu med nordisk lay­out.

Enligt Bry­dge har kund­basen i Sverige växt kraftigt så nu släp­per de sina tan­gent­bord med Å, Ä och Ö. Det är tan­gent­bor­den till de senaste iPad-mod­eller­na som får den nordiska lay­outen som valal­ter­na­tiv —  iPad 10.2, iPad Pro 11 och iPad Pro 12.9.

Bry­dges tan­gent­bord erb­jud­er en sann lap­top­känsla, bak­belysta tan­gen­ter, dedik­er­ade tan­gen­ter för ipa­dOS-funk­tion­er och upp till 12 månaders bat­ter­i­tid. Dessa tan­gent­bord kom­mer i färg­er­na sil­ver och rymd­grå och kom­mer finnas till­gäng­li­ga hos Lifestyle­store, Media­Markt, Dustin, Inet, Mac­fo­rum och Kom­plett.

Bry­dge 10.2 för Apple iPad 10.2 tum (7th Gen). 1 499 kro­nor.
Bry­dge 11.0 Pro för iPad Pro 11 tum (1st Gen 2018 & 2nd Gen, 2020). 1 890 kro­nor.
Bry­dge 12.9 Pro för iPad Pro 12.9 tum (3rd Gen 2018 & 4th Gen, 2020). 2 190 kro­nor.

Käl­la: Bry­dge Pressmed­de­lande.

Kommentarer