Nyheter

Bygg inte fuskverktyg till spel — det kan bli dyrt

Jhonny Perez blev 150 000 dollar fattigare

Take Two Inter­ac­tive gillar inte att deras spelare fuskar i GTA V och bolaget har nu vun­nit ett dom­stolsmål mot Jhon­ny Perez som har utveck­lat fuskverk­tyget Elu­sive.

Take Two var öpp­na för att göra upp i godo med Perez och har försökt ta kon­takt med hon­om fler­talet gånger men då de inte fick någon respons så tog de ären­det vidare till dom­stol. Perez måste nu beta­la 150 000 dol­lar i skadestånd för mjuk­varan som har används av massvis av spelare och han måste även beta­la ca 66 000 dol­lar i rät­tegångskost­nad­er.

Så det blev en dyr his­to­ria i slutän­dan för Perez, han sålde sin mjuk­vara för mel­lan 100–300 kro­nor så vi får hop­pas att han inte spender­ade allt.

Via Engad­get

 

Kommentarer