Nyheter

Carmageddon: Max Damage kommer till PlayStation 4, Windows PC och Xbox One i mitten av året

Det myck­et våld­sam­ma bil­spelet Car­maged­don återup­p­stod för ett par år sedan genom en kam­panj på Kick­starter. Bland annat som spel för iPhone och iPad och nu är en ny ver­sion på gång för PlaySta­tion 4, Win­dows PC och Xbox One. I mit­ten av 2016 kom­mer näm­li­gen Car­maged­don: Max Dam­age.

https://www.youtube.com/watch?v=pEu-agoA4Rc

Wel­come to the homi­ci­dal world of Car­maged­don: Max Dam­age, the dri­ving game where you gain points by mow­ing down the local inhab­i­tants and your oppo­nents are a bunch of cra­zies in a twist­ed mix of killing machines! With insane PowerUps, sur­re­al envi­ron­ments and a vari­ety of ways to win, it all adds up

[via: http://www.polygon.com/2016/2/22/11092484/carmageddon-max-damage-ps4-xbox-one-pc “Poly­gon”]
[source: http://www.carmageddonmaxdamage.com/ “carmageddonmaxdamage.com”]

Kommentarer