Video

CES handlar mer än någonting annat om visioner & prototyper

Exhibit A: Dell

På CES får tillverkar­na dröm­ma om framti­den mer än någon annanstans. Här vis­ar vi upp hur DELL har tänkt att vi skall använ­da plat­tor, dator­er och spe­len­heter. Kanske i en närm­re framtid än vad som fak­tiskt medges.

Se även får förs­ta film från CES.

https://youtu.be/U2pbzB_S21o

Kommentarer