Nyheter

Chrome för iOS nu äntligen lika snabb som Safari

Äntli­gen säger nog mån­ga idag när Chrome för iOS upp­dat­er­ats så den använ­der Apples senaste ren­der­ingsmo­tor WKWe­b­View. Javascript som exekveras i Chrome körs numera lika snabbt som i Safari. Välkom­met för de som före­drar eller åtmin­stone ibland hellre använ­der Chrome på sin iPhone eller iPad. Antalet krasch­er har ock­så enligt Google min­skats med 70%.

chrome_performance

Ver­sio­nen innehåller dessu­tom föl­jande:

  • Ikon­er med ny design på sidan Ny flik. Du får smidi­gare åtkomst till webb­platser du besök­er ofta.
  • Inte­grering med Spot­light. Dra nedåt eller åt höger från start­skär­men och sök efter dina bok­märken i Chrome.

Chrome för iPhone och iPad är gratis i App Store.

[source: http://blog.chromium.org/2016/01/a‑faster-more-stable-chrome-on-ios.html “Chromi­um Blog”]

Kommentarer