Nyheter

City of Lies-premiären ställs in

John­ny Depp’s nya film City of Lies, där han spelar en polis som försök­er lösa mor­den på Tupac & Noto­rius B.I.G., har fått sin pre­miär inställd. Det­ta en månad innan den skulle gå upp på biografer­na. Med i fil­men skulle vi även få se For­est Whitak­er som en jour­nal­ist som föl­jer med John­ny på utred­nin­gen.

Det hela verkar hand­la bland annat om alla anklagelser mot John­ny Depp och hans mis­stänk­ta mis­shan­del mot sin ex-fru. Samt så stämde en från fil­mens crew hon­om då John­ny Depp skall ha slag­it till den­na per­so­n­en på käften vid två tillfällen, vilket fick den­na tidi­gare kol­le­ga att bli sparkad då han vägrade gå med på att inte stäm­ma Jon­ny Depp. Vad som exakt är anled­nin­gen till att fil­mens pre­miär är inställd är allt­så lite oklart.

Fil­men gick vid nam­net LAbyrinth tidi­gare och skulle släp­pas på bio 7:e sep­tem­ber, men nu allt­så inställd och det finns inga uppgifter när eller om den kom­mer kom­ma.

 

via The Hol­ly­wood Reporter

 

Kommentarer