Android

Com Hem lanserar stöd för Google Assistant

Styr din TV med din vackra stämma

Com Hem har nog den mest kom­pe­ten­ta box­en av alla TV-lever­an­tör­er på mark­naden och den har vun­nit pris­er för sin design och funk­tion­alitet då den är spräng­fylld med smar­ta funk­tion­er.

Nu med­de­lar bolaget att Google Assis­tant även har hit­tat in i Com Hem TV Hub vilket bety­der att du kom­mer kun­na röst­styra din hub. Du kan be Google Assis­tant sät­ta på ett speci­fikt pro­gram, höja och sän­ka voly­men, spo­la, stän­ga av och sät­ta på din TV och myck­et annat — på sven­s­ka.

Com Hem pas­sade även på att släp­pa en video som ni kan skå­da ovan och har ni inte sett vårat test av Com Hem TV Hub kan ni göra så genom att dra igång videon nedan.

https://www.youtube.com/watch?v=-hpHMWemnK0

Käl­la: Com Hem

Kommentarer