Nyheter

Computer Sweden polisanmäls efter 1177-scoopet

Någon anlitade fel mediarådgivare

Att miljon­tals tele­fon­sam­tal till 1177 gick att nå via en helt öppen serv­er slog ner som en integritets­bomb som het­er duga. Nu har polisen inlett en förun­der­sökn­ing mot IDGs Com­put­er Swe­den som var de som avs­lö­jade det hela.

Det är bolaget Med­help som gjort polisan­mälan och den rik­tar sig ett fler­tal per­son­er på IDG inklu­sive chefredak­tör Mar­cus Jär­ring. Med­help är bolaget som har avtalet med 1177 att ta emot vis­sa av sam­tal­en medan det är en under­lever­an­tör till dem som stod bakom själ­va fadäsen.

Björn Arkinger som är affär­som­råde­schef på på Med­help förk­larar till DN bak­grun­den.

– De har uppgett att de har lad­dat ner och tag­it del av och spelat upp de här sam­tals­fil­er­na med känsli­ga per­son­uppgifter, säger Björn Arkinger [..] Sedan har de ock­så pub­licer­at en länk till den aktuel­la servern och även en film som beskriv­er hur man gör för att kom­ma åt uppgifter­na. Sedan är det polisens sak att  utre­da.

Att Polisen inled­er en förun­der­sökn­ing är inte kon­stigt då det finns en polisan­mälan, man har dock inte blan­dat in åkla­gare ännu så det är ett långt steg innan någon fak­tiskt blir åta­l­ad.

Press­fri­heten i vår grund­lag sky­d­dar tid­ningar och dess jour­nal­is­ter från myck­et men när det kom­mer till tillvä­gagångssät­tet så fall­er man under sam­ma lagar som alla andra. Com­put­er Swe­den lade ock­så ut i detalj hur man kunde kom­ma åt ser­ven även om det­ta inte i prak­tiken spelade någon roll då någon snabbt drog ut inter­net­slad­den från hård­disken vid pub­licer­ing.

Upp­dat­er­at 27 juni 2019: Åkla­gare går inte vidare med målet och anser att det hela var befo­gat.

Kommentarer