Android

Snart kan du förboka Samsung Galaxy Fold

Men bara hos Tele 2 än så länge

Den 26 april kan du för­bo­ka, eller reservera sig som det het­er, för en Sam­sung Galaxy Fold. Lever­ansen därefter sker den 3 maj.

Det är Tele2 som sat­sat på att bli exk­lu­siv lever­an­tör bred­vid Sam­sungs egna butik i bör­jan och den kom­mer finnas i så kallade utval­da butik­er. Vi kan anta att dessa lig­ger i Stock­holm, Göte­borg, Malmö och någon stad till.

Priset lan­dar på 22 300 kro­nor och då får dessu­tom ett par Galaxy Buds-hör­lu­rar, ett skal i kevlar samt ett års försäkring. Färg­er­na är sil­ver eller svart.

Via Tele2. Läs ock­så fler artik­lar om Galaxy Fold här på Teknikveck­an.

Kommentarer