Recensioner

Dagen då iPad Pro fick portar för alla

Bäst i klassen

Kanex lever­ar den opti­mala adaptern/hub/dockningsstationen för iPad, Kanex 6‑in‑1 Mul­ti­port USB‑C dock­n­ingssta­tion för iPad Pro

Jag har tes­tat otal­i­ga USB‑C adap­trar till min iPad Pro. Det har var­it allt från donglar som dinglar till adap­trar som vickande sit­ter direkt mot USB‑C utgån­gen.

Kanex 6-in-1 Multiport USB-C dockningsstation för iPad Pro

Kanex lös­er det här fan­tastiskt bra med en hub/dockningsstation som fästes direkt över ena hör­nan på iPaden och sedan kop­plas in med en kort kabel till USB‑C porten. Dock­n­ingssta­tio­nen funger­ar direkt på iPaden men även till­sam­mans med Apples egna tan­gent­bord, Apple Smart Key­board Folio, så funger­ar den genom att adaptern har en avtag­bar förhöjn­ing.

Kanex 6-in-1 Multiport USB-C dockningsstation för iPad Pro

Tidi­gare adap­trar vi tes­tat har behövts dras ut var­je gång som iPaden stängts ihop och lagts ner i väskan. Det här resul­ter­ar allt för ofta i att jag inte hit­tar adaptern när den väl behövs. Med Kanex dock­n­ingssta­tion så är det här inga bekym­mer då dock­n­ingssta­tio­nen är tänkt att sit­ta kvar på iPaden. Per­son­li­gen så kop­plar jag loss kabeln och från USB‑C porten på iPaden och fäster den i USB‑C porten på Kanex då jag inte vill bry­ta av den i iPaden.

Kanex 6-in-1 Multiport USB-C dockningsstation för iPad Pro

Kanex 6‑in‑1 Mul­ti­port USB‑C dock­n­ingssta­tion för iPad Pro huser­ar i stort sätt allt vi kan tänkas behö­va till en iPad Pro. Dock­n­ingssta­tio­nen har en HDMI port för att anslu­ta en 4K skärm, en 3,5 mm hör­lur­sut­gång för att lyssna på musik med våra trå­dade hör­lu­rar, SD och MicroSD por­tar för att skyf­fla över bilder från min­nesko­rt och en USB‑A 3.0 port för att kop­pla in hård­disk, mus eller tan­gent­bord. Sist men inte minst har vi en USB‑C port för att kun­na lad­da iPaden sam­tidigt som vi använ­der alla andra por­tar­na på dock­n­ingssta­tio­nen.

Desig­nen på den här dock­n­ingssta­tio­nen är genomtänkt. På sidan som fästes över skär­men är den svart för att smäl­ta in med iPadens svar­ta ram och på bak­si­dan kom­mer den i sam­ma Apple Spacegray som iPaden. Dock­n­ingssta­tio­nen är plac­er­ad över ena hög­ta­laren på iPaden är där­för per­for­erad så att ljudet ska kom­ma ut genom dock­n­ingssta­tio­nen.

Så för­bät­tringspo­ten­tialen hos Kanex lig­ger nu i att göra en dock­n­ingssta­tion där kabeln går att fäs­ta (eventuellt med mag­net) direkt mot dock­n­ingssta­tio­nen när den inte används så att inte kabeln hänger löst. Kanex 6‑in‑1 Mul­ti­port USB‑C dock­n­ingssta­tion för iPad Pro funger­ar trots nam­net till Win­dows 10, MacOS och Google Chrome ock­så. Desig­nen

Sammanfattning:

En spacegray USB‑C dock­n­ingssta­tio­nen som sit­ter snyg­gt plac­er­ad på iPad Pros hör­na. dock­n­ingssta­tio­nen har en USB‑C port, en USB‑A 3.0, en 4K HDMI-port, SD och microSD port.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 4/5
 • Design: 5/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 3/5
 • Total­be­tyg 4/5

 

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • Smidig form­fak­tor
 • Alla por­tar som behövs

MINUS

 • kabeln blir hän­gande alter­na­tivt fast i USB‑C porten när den packas ner i väskan.

SPECIFIKATIONER

 • USB 3.0: Type‑A port med upp till 5Gbps över­föring­shastighet
 • SD/MicroSD: Stöd för upp till 2 TB SD och MicroSD kort
 • HDMI: 2K/60Hz på iPad Pro; 4K/30Hz på Mac­Books
 • Sys­tem som stöds: Win­dows 10, Google Chrome OS, minst macOS Mohave och iOS 13. på iPad Pro 11″ och iPad 12.9″ (3rd gen)
 • Pris: Ca 999 kr. Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

 

 

 

 

 

Kommentarer