Nyheter

Togee — den svenska skärmdelarappen når version 2.0

Delar din smartphone-skärm

Togee är en app där du enkelt och snabbt kan dela med dig av din smart­phones skärm.

Det­ta sam­tidigt som ni får möj­lighet att pra­ta med varan­dra via chat, röst eller videosam­tal och sam­tidigt rita på skär­men. Allt i realtid.

Appen finns att lad­da ner i både Apple App­store och Google Play.

Togee är sven­skt och har totalt drag­it in 20 miljon­er kro­nor i kap­i­tal från invester­are.

Via: Togee Pressmed­de­lande.

Kommentarer