Ljud & Bild

Det här är OnePlus TV

En vanlig och en Pro-modell!

One­Plus har nu bred­dat sin pro­duk­t­port­följ och visat upp sin allde­les egna TV som het­er One­Plus TV.

One­Plus säger sig ha job­bat med min­i­mal­ism i åtanke och pan­e­len omsluts av en tunn ram och i bot­ten döl­jer sig en ljudlimpa som åker ut när TV’n slås på. One­Plus TV kom­mer finnas i två mod­eller, en Q1 och en Q1 Pro och skill­naden mel­lan dessa två är att Pro-mod­ellen kom­mer utrustad med en ljudlimpa på 50W med åtta hög­ta­lare medan van­li­ga mod­ellen har en ljudlimpa på 50W men fyra hög­ta­lare, båda har även stöd för Dol­by Atmos.

https://youtu.be/LFH7QGM3C9c

Vi bjuds på en QLED-pan­el på 55 tum med 4K samt stöd för HDR10+ och Dol­by Vision. Mjuk­varan är Android TV och vi kom­mer att kun­na styra den via Ama­zon Alexa och Google Assis­tant. Den kom­mer även utrustad med fyra HDMI 2.0‑portar, WiFi och Blue­tooth 5.0. Den kom­mer till en bör­jan säl­jas i Indi­en och Q1 kom­mer kos­ta 69 900 rupi­er vilket motsvarar ca 9 700 kro­nor. Pro-mod­ellen kostar 99 900 rupi­er vilket i sven­s­ka kro­nor blir ca 13 900 kro­nor. Om den­na skön­het kom­mer att kom­ma till Sverige åter­står att se.

Via AndroidAu­thor­i­ty

Kommentarer