Nyheter

Det kan ta flera veckor innan du får Google Assistent på svenska

Google slog på sto­ra trum­man när Google Assis­tant (Assis­tent på sven­s­ka) skulle lanseras i Sverige med bland annat en inter­vju i DI Dig­i­tal.

Då hette det att det skulle lanseras dagen efter den 15 augusti vilket gjorde mån­ga Android-använ­dare gla­da. Nu vis­ar det sig att det bara gällde vis­sa använ­dare medan det kan drö­ja flera veck­or innan andra får det.

Det verkar inte finnas någon logik bakom utan det är bara att vän­ta. Det är inte heller någon upp­da­ter­ing på tele­fo­nen som gör det utan du måste själv gå in och kolla.

Det gör du via inställ­ningar­na inställ­ningar­na i Google, Google Home eller den kom­mande Google Assis­tant-appen. Den sist­näm­n­da kom­mer finnas både i Google Play och App Store för iOS men än så länge lyser även den med sin frånvaro.

Skär­m­dumpen ovan kom­mer från Face­book-grup­pen Google Home Sverige.

Kommentarer