Film & TV

Detta kommer till Netflix i December

La La Land

I sed­van­lig ord­ning har Net­flix släppt en video där man vis­ar upp vad som tillkom­mer på plat­tfor­men under decem­ber månad.

Några av guld­ko­r­nen är La La Land, Roma, Bird Box, Man­ches­ter by the Sea och Mowgli: Leg­end of the Jun­gle. En sak som dock sak­nas i trail­ern är Avengers: Infin­i­ty War som Net­flix i veck­an med­de­lade skulle gå att strea­ma på deras plat­tform i decem­ber. Oly­ck­ligtvis för oss i Sverige så gällde det­ta bara kun­der i USA och när fil­men kom­mer nå oss är ännu oklart.

Kommentarer