Apple

Digital Inn köps upp av MacRent

Nu får bolaget ett avslut

Det blev Apple-åter­försäl­jaren MacRent som till­slut köpte upp det som är kvar av Dig­i­tal Inn efter konkursen.

Dig­i­tal Inn var Sveriges störs­ta Apple Pre­mi­um Reseller med 8 butik­er och över 100 anställ­da. I ett utta­lande säger Jonas Vikan­der VD för MacRent:

- MacRent kom­mer att vara behjälplig för alla Dig­i­tal inn-kun­der som behöver hjälp med sin Apple hård­vara, både garan­ti och ser­vicerepa­ra­tioner.
Vi erb­jud­er självk­lart enheter som ska in i ett MDM via Apple-enhet­sreg­istrering (tidi­gare Apple-DEP) och efter­frå­gan på den­na tjänst är stor hos före­tag och skolor.

Jonas Vikander med en Mac

Affären sker genom att MacRent bland annat tar över akti­er i dot­ter­bo­laget Dig­i­tal Inn Finans AB.

MacRent stolt­ser­ar bland annat med att ha Sveriges störs­ta lager av Apple-pro­duk­ter.

Trans­parens: Peter Esse som är med och dri­ver den­na sajt job­bar till vardags på MacRent.

Käl­la: Pressmed­de­lande. Läs mer hos Break­it.

Kommentarer