Nyheter

Din SYMFONISK kan få nya kläder i höst

En stickad tröja i höstmörkret

IKEAs samar­bete med Sonos bar verk­li­gen frukt när SYMFONISK lanser­ades.

Nu berät­tar den tys­ka sidan stadt-bre­me­haven om att vi kom­mer kun­na byta färg på vår SYMFONISK i höst. Det hand­lar om en strumpa i rött eller blått till lam­pan samt ett lock i matchande färg till tall­riken i bot­ten. Det ryk­tas ock­så om möj­ligheten att köpa en ny front­pan­el till bokhyl­lan. De sägs släp­pas i höst och priset vet vi ingent­ing om än, men IKEA är inte kän­da för att vara dyra.

Via: 99mac.

Kommentarer