Nyheter

Disney+ har kommit upp i tio miljoner prenumeranter

På första dagen

Efter bara ett dygn så har Dis­ney lyck­ats loc­ka ordentligt med kun­der till sin nya stream­ingtjänst Dis­ney+ och är redan uppe i tio miljon­er prenu­mer­an­ter.

Tjän­sten har än så länge enbart lanser­ats i USA, Kana­da och Ned­er­län­der­na men mån­ga verkar vara sugna på att se både nyare och gam­la goa klas­sik­er på stream­ingtjän­sten som kostar 7 dol­lar per månad. På tjän­sten hit­tar vi cir­ka 500 filmer och 7 500 episoder av oli­ka serier och än så länge har Dis­ney inte pre­sen­ter­at något lanser­ings­da­tum för Sverige. Men att få tio miljon­er prenu­mer­an­ter förs­ta dygnet får ändå ans­es som en stor suc­cé.

Käl­la: Reuters

 

Kommentarer