Smarta Hem

Disney+ kommer till Google-högtalare med display

Snart är det bara att säga "Hej Google, spela The Mandalorian på Disney Plus"

Google informer­ade tidi­gare idag om att Dis­ney+ numera ska gå att se på deras smar­ta hög­ta­lare med dis­play­er. Det är med andra ord Nest Hub och Nest Hub Max som nu får den­na möj­lighet. Troligtvis omfat­tas hög­ta­lare från JBL och Leno­vo ock­så av den­na utökade funktionalitet.

Allt som behövs är att du säger “Hej Google, spela The Man­dalo­ri­an på Dis­ney Plus” och sedan ska upp­spel­nin­gen bör­ja på din Nest Hub. Först måste du dock län­ka ditt Dis­ney+ kon­to i din Google Home eller Google Assis­tent app men därefter är det fritt fram om eller när du vill se något på den min­dre skärmen.

Tyvärr är Sverige inte med i förs­ta vän­dan utan det är bara: US, UK, Tysk­land, Spanien, Ital­ien, Öster­rike, Irland, Frankrike, Schweiz, Ned­er­län­der­na, Kana­da, Aus­tralien och Nya Zealand. Enligt uppgift ska stöd för fler län­der kom­ma inom några månad­er. Synd, bör­jade näs­ta vän­ja mig vid tanken på att se “Simp­sons” när jag borstar tänderna.

Käl­la: The Verge

Kommentarer