Recensioner

Dockningsstationen för dubbla skärmar

Och lite till

Mitt sökande efter den opti­mala dock­n­ingssta­tio­nen har fort­satt och för att kop­pla in två sty­ck­en skär­mar har mitt fokus nu ham­nat på Uni­vesal Twin HD Pro från Alog­ic.

Att kop­pla in dub­bla skär­mar låter enklare än vad det är, det gäller att hål­la reda på både upplös­ning och hertz. Av adap­trar­na och dock­n­ingssta­tion­er­na som vi tes­tat har fler­talet tillverkare proklam­er­at att klara av två skär­mar. Men vad som ofta sak­nats har var­it möj­ligheten att köra två skär­mar på 60 Hz. Här bril­jer­ar Uni­vesal Twin HD Pro då den lev­er­erar möj­ligheten till att köra två skär­mar via HDMI, 1080p, 60 Hz. Tyvärr är skär­mar på mer än 1080p nu allt mer van­ligt och har vi en sådan skärm så är det här inte dock­n­ingssta­tio­nen vi ska väl­ja. Har vi däre­mot två 1080p skär­mar så är den här dock­n­ingssta­tio­nen myck­et mer intres­sant.

alogic usb-c och usb-3 dual display full hd dockningsstation 85w stromforsorjning

Dock­n­ingssta­tio­nen väger inte så myck­et och är förhål­lan­de­vis liten till stor­leken. Däre­mot så är strö­madaptern näs­tan lika stor. Dock går den sist­näm­n­da att göm­ma undan. Dock­n­ingssta­tion är bara Plug n’ Play och USB‑C kabeln som går från dock­n­ingssta­tio­nens bak­si­da till datorn förs­er datorn med upp till 85 W. 85 W är inte max­i­malt styr­ka vad Apples Mac­Book Pro 16″ kan lad­da med men väl till­räck­ligt för att hål­la igång datorn timme efter timme.

Är det här ditt behov så är allt annat plus i kan­ten och allt annat är en hel del. Vi har tre USB‑A por­tar på 3.0 (5Gbps) och en USB‑A 3.0 med Bc 1.2. Bc 1.2 bety­der att porten kan använ­das till att både lad­da och skic­ka data sam­tidigt. I det här fal­l­et så är det USB‑A 3.0 (5Gbps) med BC 1.2 CDP (5V/1,5A) och laddning för Apple med upp till 2,4A. De tre andra por­tar­na skall enbart ses som van­li­ga USB‑A por­tar för att kop­pla in enheter för kom­mu­nika­tion fram­för att por­tar­na ska använ­das till laddning.

alogic usb-c och usb-3 dual display full hd dockningsstation 85w stromforsorjning

Dock­an har en port till att kop­pla in eth­er­netk­a­bel och köra trå­dat vilket alltid är välkom­met för oss som inte läg­ger all vår tillit till att Wi-Fi alltid är sta­bilt. På fram­si­dan av dock­n­ingssta­tio­nen hit­tar vi en 3,5 mm port. Här går det att kop­pla in hör­lu­rar och mic. Fram­si­dan har även en av och på-knapp, till en bör­jan kan det tyckas kon­stigt att ha en knapp för att stän­ga av och på dock­n­ingssta­tio­nen men jag har kom­mit att upp­skat­ta den här knap­pen då det inte alltid är önskvärt att skär­mar­na ska vara igång dygnet runt för att datorn är inkop­plad.

alogic usb-c och usb-3 dual display full hd dockningsstation 85w stromforsorjning

Fram­si­dan har även en USB‑C port för att kop­pla in eventuel­la hårdiskar eller andra USB‑C enheter.

Sammanfattning:

En USB‑C dock­n­ingssta­tion i litet for­mat med myck­et kraft. 85 W laddning. Klarar av två skär­mar i 1080p på 60 Hz. 4 sty­ck­en USB‑A utgån­gar och en USB‑C utgång. Eth­er­net­port och ljud in och ut port.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 3/5
 • Design: 4/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 2/5
 • Total­be­tyg 3,5/5

PLUS

 • Liten och diskret
 • Myck­et kräm
 • Flera utgån­gar

MINUS

 • Klarar inte dub­bla 4K-skär­mar.
 • Priset är högt i jäm­förelse med andra tillverkares lik­nande eller dock­n­ingssta­tion­er som klarar högre upplös­ning på skärm.

SPECIFIKATIONER

 • 1x USB‑C 3.1 Gen 1, 5Gbps) med Pow­er Deliv­ery (85 W)
 • 3x USB‑A 3.0 (5Gbps)
 • 1x USB‑A 3.0 BC 1.2
 • 1x Ljud ut/mikrofon 1 x ljud/mikrofon TRRS, med stöd för CTIA och OMTP
 • RJ45 Giga­bit Eth­er­net (10/100/1000Mbps)
 • 2x HDMI — Up to 2 x 1920 x 1080o @60Hz
 • Pris: Ca 3199 kr. Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

 

 

 

 

 

Kommentarer