Apple

Du kan redan nu förvandla din iPad till en laptop med Apple-processor

Brydge Pro+ ger dig design, tangentbord och trackpad
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för dkdwebshop

Den upp­dat­er­ade ver­sion av Bry­dge Pro-tan­gent­bor­det Pro+ bjud­er på track­pad och sann lap­top känsla.

Bry­dge Pro+ ger din iPad Pro bak­belyst full­stort tan­gent­bord, track­pad och for­men av en Mac­Book. Med de upp­kom­mande Apple Sil­i­con kan det­ta ge en fin förs­mak av vad som kom­ma skall. Det kom­mer i rymd­grå alu­mini­um och matchar din rymd­grå iPad pre­cis, pekplat­tan som ger dig möj­lighet att enkelt kom­ma åt mus­funk­tio­nen i iOS och stöd­jer svep­funk­tion­er för att skif­ta mel­lan appar och svepa fram dock­an. Tan­gent­bor­det ger oss knap­par för att direkt kom­ma till hem­skär­men, ljusstyr­ka och aktivera Siri så det ger oss vad vi får till­sam­mans med Mag­ic Key­board och lite till.

Tan­gent­bor­det finns för iPad Pro 11 och 12,9 tum där 11 tum även pas­sar den nya iPad Air, vi får bat­ter­i­tid på upp till 3 månad­er, laddning med USB‑C, anslut­ning via blå­tand, sky­dd för iPad i ihopfält läge och kan vin­klas åt mot­satt håll för att ge oss ett ställ för filmtit­tande och övri­ga lägen där vi inte behöver tan­gent­bor­det. Bry­dge Con­nect är den till­hörande appen som framtidssäkra tan­gent­bor­det med upp­da­teringar och ger oss inställ­ningsmöj­ligheter.

Bry­dge Pro+ finns hos flera åter­försäl­jare inklu­sive dkd­web­shop med en pris­lapp från 2 299 för 11 tum och 2 599 för 12,9 tum, se Pris­jakt för bäs­ta pris.

Via: Ven­do­ra Pressmede­lande.

Kommentarer