Nyheter

Efter tre år på marknaden — nu finns jailbreak till Apple Watch

För några år sedan var det väldigt pop­ulärt att jail­brea­ka sin iPhone då tele­fo­nen sak­nade en hel del funk­tion­er. Idag ser det lite annor­lun­da ut och Apple har imple­menter­at det mes­ta som kun­der­na vill ha och att jail­brea­ka sin tele­fon är inte län­gre lika populärt.

Men nu har en per­son som kallar sig Tihm­star lyckas ska­pa ett jail­break till Apple Watch — tre år efter att klock­an lanser­ades. Det är än så länge inget jail­break som gemene man bor­de ge sig på och det går inte heller att installera några tillägg och sådant.

Det går enbart att installera om man har en Apple Watch Series 3 med watchOS 4.0 eller 4.1 och vill du läsa mer om hur man installer­ar det, klic­ka här.

Kommentarer