Nyheter

Efterlängtad funktion tillbaka i betaversion av iOS 11.4

iOS 11.4 släpptes pre­cis i beta-ver­sion till alla utveck­lare. Air­Play 2 som är den funk­tion som de fles­ta vän­tar på skall kom­ma till Apples ekosys­tem är till­ba­ka i den­na ver­sion och nu får vi hop­pas att de inte skro­tar den som de gjort i tidi­gare ver­sion­er lagom till släpp.

Även iMes­sage i mol­net, att alla dina med­de­lande sparas på Apples servrar i stäl­let för att ha dem lokalt på dina enheter finns ock­så med.

Även Apple Watch och Apple TV har fått beta-ver­sion­er av näs­ta upp­da­ter­ing och vi kan anta att även det­ta har att göra med bland annat Air­Play 2.

Air­Play 2 skall ge stöd att köra Apples nya hög­ta­lare Home­Pod i stereo om du har två sty­ck­en. Det­ta funger­ar dock inte ännu då själ­va hög­ta­lar­na inte fått sin mjuk­vara upp­dat­er­ad ännu.

Mis­sa inte vår video om nyheter­na i iOS 11.3 som pre­cis släpptes till mas­sor­na.

Kommentarer