Opinion

Elbolag uppmanar kunder att slösa på el

Är det så klokt?

Tibber går ut och uppmanar alla sina kunder att använda så mycket el det bara går. Hur sunt är det egentligen?

Alla Tibber-kunder som öppnar sin app får idag ett meddelande från elbolaget om att det är riktigt låga priser.

Faktum är att priserna är så låga att vi blir informerade om att vi till och med får betalt för att använda el. Förklaringen till detta sägs vara att det blåser så mycket att vindkraften genererar långt mer el än vad vi behöver och kan exportera.

Men är det riktigt så enkelt? Först och främst så får vi som konsumenter väldigt sällan negativa elpriser. Dels är det skatter och andra avgifter som måste betalas och på detta tillkommer moms. Lägsta priset i elområde 4 ligger på 8,2 öre per kWh. Den negativa elkostnaden krediteras på räkningen men för att vinna över skatter och avgifter behöver priserna ligga betydligt lägre på minusskalan.

Men viktigast av allt – till detta tillkommer nätägarens avgifter. De baseras inte på elpriset utan på hur mycket el vi förbrukar. En villa i Malmö med 16 Ampere huvudsäkring och en förbrukning på runt 10 000 kWh per år betalar runt 1,2 kronor per kWh.

Nästa fråga som uppstår är varför vi skall slösa när vi över tid behöver spara. Nu går det dessvärre inte att spara ström på större samhällsperspektiv. Däremot kan du som har elbil eller till och med ett husbatteri passa på att fylla på.

En skärmdump på meddelandet från Tibber om låga elpriser.

Skulle det föreligga ett behov av att “lätta på trycket” genom medveten ökad elanvändningen – för att elnätet inte skall riskera bli överbelastat. Ja då är det inget som vi som användare skall behöva betala den lokala nätägaren för.

Kanske minst bra utryck är att “nu äntligen vänder det”. Troligen är det bara stormen före lugnet. Och när det kommer till elpriser finns det inget bra med en lugn vind.

Ansvaret för att ge sina kunder en god bild om nuläge och framtid kanske aldrig ha varit så stort för ett elbolag som nu. Här kunde Tibber utryckt sig något annorlunda.

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!