Film & TV

En första glimt av The Cuphead Show

Xbox-spelet blir Netflix-serie

Det numera klas­siska xbox-spelet Cup­head ska bli teck­nad serie och Net­flix bjud­er på en förs­ta glimt.

I Cup­head får vi föl­ja med bröder­na Cup­head och Mug­man ut på även­tyr, i en teck­nad ret­ros­til som verk­li­gen för tankar­na till de all­ra förs­ta Dis­ney-filmer­na och 1930-talet. The Cup­head Show ska bju­da på karak­tärs­driv­en humor med Tru Valenti­no och Frank Todaro i röster­na som de två bröder­na-kopp. Serien har ännu inget pre­miär­da­tum. Men det här ser vi fram emot. Mis­sa inte klip­pet Net­flix delade med sig av på Twit­ter.

Käl­la: IGN Nordic.

Kommentarer