Nyheter

En Lego-flygel som går att spela på

Appstyrt!

Lego lanser­ar LEGO Ideas Grand Piano, en fly­gel du själv kan spela på eller låta en app göra det.

Lego Ideas är en webb­plats där du kan lad­da upp dina LEGO MOCs (My own Cre­ation) för att sedan få använ­dare att stöt­ta en utgivn­ing av ditt pro­jekt. Vid 10 000 sup­por­t­rar så tas bygget upp i en jury hos LEGO och blir den god­känd där så kom­mer bygget som ett set i begrän­sad uppla­ga. Vilket är dröm­men för mån­ga lego­fan­taster.

Använ­daren Sleep­y­Cow lyck­ades med just det­ta. Inom lop­pet av några veck­or fick pian­ot 10 000 sup­por­t­rar och ska nu släp­pas som ett LEGO Ideas Set — Grand Piano är en fly­gel byg­gt av 3662 lego­b­itar, går att spela på och har självspelande funk­tion via LEGOs Pow­ered Up-app.

Grand Piano blir till­gäng­ligt från och med 1 augusti till ett pris på 3 999 kro­nor.

Nedan kan ni se en video om alla funk­tion­er och des­ig­nar­betet bakom.

Käl­la: LEGO.

Kommentarer