Nyheter

En personlig luftkonditionering från Sony

Kalla kårar

I Japan har Sonys First Fligh lagt upp en per­son­lig luftkon­di­tioner­are för att bli back­at genom crowdfunding/gräsrotsfiniansiering.

Till­sam­mans med en trö­ja med inbyg­gd hål­lare mel­lan skul­derbladen så har Sony gjort en ytterst liten luftkon­di­tioner­ingsap­pa­rat.

Enligt Sony så ska den klara av att sän­ka kropp­stem­per­a­turen med 13 °C eller höja den med upp till 8 °C. På en laddning så ska luftkon­di­tioner­aren klara av att lev­er­era kall luft i 24h.

Reon Pock­et som den kom­mit att heta väger bara 85 gram. Pro­jek­tet är redan back­at och priset lig­ger runt $117 och kom­mer skep­pas ut under 2020. Men tyvärr är den än så länge enbart till­gäng­lig i Japan.

Via: Mash­able

 

Kommentarer