Windows

Endast 1,36 kg när Dynabook lanserar ny dator

Fd Toshiba

Dyn­a­book, fd Thosi­ba, lanser­ar Tecra X50‑F som väger endast 1,36 kg och ändå ger oss 15 tum. Det är ingent­ing kan vi avs­lö­ja ‚det känns som att ta upp en atrap eller lik­nande. Vi har näm­li­gen känt och klämt på den på pågående IFA-mäs­san i Berlin.

Utöver den lät­ta vik­ten har den 17-tim­mars bat­ter­i­tid och ett chas­si i mag­ne­sium som gör att den har en rätt så hög pre­mi­umkänsla. Numera är VGA-porten bor­ta vilket inte är helt van­ligt på dator­er rik­tade till före­tags­mark­naden som Dyn­a­book är. Men det möjlig­gör fler mod­er­na anslut­ningar i form av USB‑C och Thun­der­bolt 3. Möj­lighet att kop­pla upp till 4G finns som till­val.

Datorn har både fin­ger­avtryck och ansik­t­si­genkän­ning och det sist­näm­n­da förk­larar de mån­ga sen­sor­er och kameror längst upp i top­pen på datorn ni kan se på videon ovan.

Tecra X50‑F finns ock­så i 12‑, 13- och 14-tumsmod­eller. Lanser­ing sker i okto­ber och då kom­mer även sven­s­ka pris­er hos Dynabook.se.

 

Kommentarer