Nyheter
Foto: Descrier (CC)

EU kan göra offentlig ansiktsigenkänning olagligt

I upp till fem år

EU-kom­mi­sio­nen har bör­jat fun­dera på om det inte är en god idé att ta det lite lugnt med teknik som läs­er av våra ansik­ten på offentli­ga platser. Nog att det kan vara bra för brotts­bekämp­n­ing och alle­han­da ting men det är ock­så en teknik som kan hota den per­son­li­ga integriteten å det ytter­s­ta.

Där­för behövs det eventuellt nya strik­tare lagar och för att införa det behövs tid. Där­för föres­lås en utred­ning som kan lan­da i att ansik­t­si­genkän­ning på offentli­ga platser kan göras helt olagligt i mel­lan tre till fem år.

I län­der som Kina och Ryssland är det känt att tekniken används utbrett och i exem­pelvis det sista fal­l­et ser det ut att miss­brukas rejält genom att myn­dighet­sar­betare säl­jer infor­ma­tio­nen vidare på den svar­ta mark­naden.

Men även i USA är tekniken utbrett och helt ore­gler­ad vilket för att allt i från hela städers till lokala ini­tia­tiv finns. På sajten Ban Facial Recog­ni­tion kan vi se hur myck­et det används. Syftet med sajten är uppen­bar.

Via Reuters.

Kommentarer