Apple

Facebook Messenger låter dig nu låsa konversationer bakom FaceID

För dig som vill vara extra hemlig

Likt appar som bl.a. Wickr låtit en göra tidi­gare kan man nu aktivera ett extra lager säk­er­het i Mes­sen­ger genom att krä­va en FaceID-skan­ning var­je gång man öpp­nar appen.

På det­ta sätt kan man kan t.ex. låta någon annan låna ens tele­fon och per­so­n­en kan ändå inte läsa ens med­de­landen.

Funk­tio­nen finns än så länge bara för iOS och iPa­dOS.

Face­book har ock­så näm­nt att de kom­mer att kom­ma med fler nyheter för tjän­sten framöver, som att ge använ­daren bät­tre kon­troll över vem som kan skic­ka med­de­landen till en och den kom­mer att, likt Insta­gram och What­sApp, bör­ja blur­ra bilder från okän­da avsän­dare så att man inte behöver se sak­er man inte bett om att få se (något inte minst mån­ga kvin­nor tyvärr behöver utstå regel­bun­det).

Via: The Verge

Kommentarer