Nyheter

Facebook testar betalgrupper

Face­book har bör­jat tes­ta grup­per där det är möjligt att ta betalt av använ­dar­na. Det hela sker genom in-app-köp på anti­n­gen iOS eller Android.

Som van­ligt när det kom­mer till Face­book så är det oklart vil­ka grup­per som har möj­lighet att ta del av funk­tio­nen men fall­er testet väl ut så lär vi få se mer av det hela.

Via Android­po­lice.

Kommentarer