Nyheter

Fake News

om Mac Pro

Medan hela världen föl­jer the impeach­ment av Don­ald Trump så twit­trar den nuvarande pres­i­den­ten ut att han öpp­nat en fab­rik åt Apple som kom­mer att ta till­ba­ka jobben till USA.

Videon som den nuvarande pres­i­dent twit­trar ut innehåller över­ex­pon­er­ade bilder i das­si­ga färg­er som får instruk­tions­filmer från 70talet att mörk­na av avund­sju­ka. I fil­men får vi se Apples VD Tim Cook ska­ka hand med Don­ald Trump och bilder från teamet som sät­ter ihop Mac Pro. Vi får även se hur Mac Pro rullar fram i fab­riken den tillverkas i, allt kom­pon­er­at till vad som mest kan lik­nas vid ton­er­na av slutet av The Ter­mi­na­tor: Judge­ment Day

Att fab­riken i sig egentli­gen har tillverkat Mac Pro sedan 2013 är en min­dre bagatell i pres­i­den­tens evigt förhärli­gande av sig själv. De som följt Apple vet att Trumps skat­ter skulle ha slag­it hårt mot Apple, så kanske var det­ta en kort­sik­tigt bil­lig lös­ning för Tim, men smak­en lär sit­ta kvar och när allt är över så kom­mer fil­men för evigt finnas kvar på inter­net.

Kommentarer