Film & TV

Filmer kommer komma snabbare till iTunes

COVID-19

Uni­ver­sal har teck­nat ett nytt avtal med AMC Enter­tain­ment för att få ner tiden innan en film kom­mer till iTunes.

Det här fön­stret har tidi­gare var­it på 75 dagar vilket kan ans­es som en gan­s­ka lång tid. Men tidi­gare har AMC hotat med att inte visa filmer från Uni­ver­sal om inte fön­stret på 75 dagar mel­lan pre­miär på biograf och lanser­ing av hyr­film var­it kvar. Det var Wall Street Jour­nal som tidi­gare rap­porter­ade om att hotet kom efter att Uni­ver­sal lät Trolls 2 gå direkt till dig­i­tal uthyrn­ing istäl­let för biografer­na.

Men i och med pan­demin av COVID-19 och ned­stängn­ing av biografer runt om i världen så har nu Uni­ver­sal och AMC kom­mit fram till att det räck­er med 17 dagar mel­lan att fil­mens har pre­miär och när fil­men kan få dyka upp på iTunes eller AppleTV.

Priset för en så ny och het film kom­mer att vara runt $20 från van­li­ga $5. Hur avtalet kom­mer att påver­ka Sverige och vad pris­er­na kom­mer att bli här åter­står att se. Även om avtalet kom­mit till under pan­demin så finns det en stor förhopp­n­ing att det kom­mer att vara kvar även när alla biografer är i full gång igen.

9to5mac

Wall Street Jour­nal

Kommentarer