Ljud & Bild

Fjärrkontrollen till OnePlus TV blir lätt att tappa bort i soffan

Precis som en annan liten svart avlång fjärrkontroll

Pete Lau hövd­ing på One­Plus tog åter igen Twit­ter till att visa upp en nyhet om One­Plus TVn. Den här gån­gen fjär­rkon­trollen och vid förs­ta anblick­en var vi tvugna att se så det inte var ett par­o­dikon­to eller lik­nande.

Det är ju så här en fjär­rkon­troll skulle se ut om någon skulle sät­ta sig i Pho­to­shop och ska­pa en kopia av AppleTV-kon­trollen på skoj.

Men vi säger inte att det ser dåligt ut och det ser ut som en stor knapp i stäl­let för touchy­ta längst upp och det skulle fak­tiskt kun­na vara en för­bät­tring mot orig­i­nalet.

One­Plus TV lanseras först i Indi­en nu i höst och sedan får vi se när den kom­mer till Europa och Nor­den. Vad vi vet än så länge är att den kom­mer ha sam­ma QLED-teknik som Sam­sung använ­der i sina flag­gskepp.

Kommentarer